Logo1

فهرست مهم ترین ارز های دیجیتال

رتبه عنوان ارز قیمت

(دلار)

قیمت

(تومان)

حجم بازار حجم معاملات

(24h)

تغییرات

(24h)

تغییرات

(1w)

نمودار

(هفتگی)

1Bitcoin$18793.86470,316,334349میلیارد دلار 44میلیارد دلار -1.66 % 5.8 %
2Ethereum$572.3914,323,95865میلیارد دلار 18میلیارد دلار -5.32 % 19.61 %
3XRP$0.6416,03329میلیارد دلار 24میلیارد دلار -8.55 % 118.47 %
4Tether$125,02719میلیارد دلار 85میلیارد دلار 0.02 % -0.03 %
5Bitcoin Cash$316.237,913,7306میلیارد دلار 5میلیارد دلار -8.39 % 27.78 %
6Chainlink$14.27357,0816میلیارد دلار 2میلیارد دلار -8.52 % 6.18 %
7Litecoin$82.672,068,7015میلیارد دلار 6میلیارد دلار -7.46 % 12.34 %
8Cardano$0.163,9345میلیارد دلار 2میلیارد دلار -5.29 % 48.34 %
9Polkadot$5.35133,7645میلیارد دلار 1میلیارد دلار -7.22 % 14.76 %
10Binance Coin$31.51788,6185میلیارد دلار 1میلیارد دلار -6.35 % 12.6 %
11Stellar$0.24,9334میلیارد دلار 3میلیارد دلار 4.13 % 135.91 %
12Bitcoin SV$191.784,799,2684میلیارد دلار 1میلیارد دلار -9.32 % 18.9 %
13EOS$3.4886,9883میلیارد دلار 5میلیارد دلار -3.36 % 32.54 %
14USD Coin$125,0313میلیارد دلار 1میلیارد دلار 0.03 % 0.02 %
15TRON$0.038322میلیارد دلار 2میلیارد دلار -5.2 % 24.39 %