Logo1

فهرست مهم ترین ارز های دیجیتال

رتبه عنوان ارز قیمت

(دلار)

قیمت

(تومان)

حجم بازار حجم معاملات

(24h)

تغییرات

(24h)

تغییرات

(1m)

نمودار

(روزانه)

1Bitcoin$12436.89352,001,340230میلیارد دلار 39میلیارد دلار 4.89 % 1.82 %
2Ethereum$384.3410,877,92143میلیارد دلار 19میلیارد دلار 3.73 % 1.51 %
3Tether$128,33516میلیارد دلار 54میلیارد دلار 0.05 % 0.01 %
4XRP$0.257,06911میلیارد دلار 2میلیارد دلار 2.61 % 0.95 %
5Bitcoin Cash$258.077,304,0215میلیارد دلار 3میلیارد دلار 5.17 % 1.13 %
6Binance Coin$29.55836,4344میلیارد دلار 460 میلیون دلار 1.44 % 0.46 %
7Chainlink$10.54298,2924میلیارد دلار 1میلیارد دلار 0.87 % 1.16 %
8Polkadot$4.05114,6793میلیارد دلار 443 میلیون دلار -0.24 % 1.03 %
9Litecoin$51.551,459,0273میلیارد دلار 2میلیارد دلار 8.86 % 5.17 %
10Cardano$0.12,9663میلیارد دلار 1میلیارد دلار 1.32 % 0.49 %
11Bitcoin SV$164.264,649,1553میلیارد دلار 1میلیارد دلار 4.22 % 2.02 %
12USD Coin$128,3143میلیارد دلار 1میلیارد دلار -0.02 % 0.02 %
13EOS$2.6173,7982میلیارد دلار 2میلیارد دلار 2.36 % 1.87 %
14Crypto.com Coin$0.112,9862میلیارد دلار 70 میلیون دلار -4.29 % 1.53 %
15Monero$122.573,469,2282میلیارد دلار 2میلیارد دلار 1.58 % 0.15 %