فهرست مهم ترین ارز های دیجیتال

رتبه عنوان ارز قیمت

(دلار)

قیمت

(تومان - بر حسب تتر)

حجم بازار حجم معاملات

(24h)

تغییرات

(24h)

تغییرات

(1w)

نمودار

(هفتگی)

1BTC chartBitcoin28469.10$890,029,513542میلیارد دلار 35میلیارد دلار -3.92 % -1.67 % خرید / فروش
2ETH chartEthereum1737.58$54,322,007210میلیارد دلار 25میلیارد دلار -7.46 % -10.42 % خرید / فروش
3USDT chartTether1.00$31,23072میلیارد دلار 66میلیارد دلار -0.01 % 0.01 % خرید / فروش
4USDC chartUSD Coin1.0011$31,29754میلیارد دلار 7میلیارد دلار -0.02 % -0.02 %
5BNB chartBNB298.6$9,335,90249میلیارد دلار 3میلیارد دلار -5.53 % 0.61 % خرید / فروش
6XRP chartXRP0.3831$11,97819میلیارد دلار 2میلیارد دلار -3.46 % -5.19 % خرید / فروش
7BUSD chartBinance USD1.001924$31,32318میلیارد دلار 6میلیارد دلار -0.02 % 0.13 %
8ADA chartCardano0.453$14,17715میلیارد دلار 1میلیارد دلار -8.21 % -10.36 % خرید / فروش
9SOL chartSolana41.31$1,291,61914میلیارد دلار 2میلیارد دلار -9.96 % -14.94 %
10DOGE chartDogecoin0.0808$2,52611میلیارد دلار 1میلیارد دلار 1.24 % -3.16 % خرید / فروش
11DOT chartPolkadot9.31$290,9689میلیارد دلار 1میلیارد دلار -0.86 % -2.31 %
12WBTC chartWrapped Bitcoin28449.716896$889,423,4998میلیارد دلار 494 میلیون دلار -3.84 % -2.68 %
13TRX chartTRON0.07947$2,4857میلیارد دلار 2میلیارد دلار -6.34 % 8.31 % خرید / فروش
14DAI chartDai1.001012$31,2957میلیارد دلار 482 میلیون دلار -0.07 % -0.04 %
15AVAX chartAvalanche22.07$689,8356میلیارد دلار 1میلیارد دلار -12.31 % -22.31 %