فهرست مهم ترین ارز های دیجیتال

رتبه عنوان ارز قیمت

(دلار)

قیمت

(تومان - بر حسب تتر)

حجم بازار حجم معاملات

(24h)

تغییرات

(24h)

تغییرات

(1w)

نمودار

(هفتگی)

1Bitcoin32529.318969736$806,564,464610میلیارد دلار 57میلیارد دلار -8.05 % -18.99 % خرید / فروش
2Ethereum1942.01821217323$48,152,342226میلیارد دلار 36میلیارد دلار -12.02 % -25.28 % خرید / فروش
3Tether1$24,79563میلیارد دلار 98میلیارد دلار 0 % 0 % خرید / فروش
4Binance Coin279.217524656948$6,923,19943میلیارد دلار 3میلیارد دلار -16.52 % -24.9 % خرید / فروش
5Cardano1.21212996437936$30,05539میلیارد دلار 5میلیارد دلار -13.68 % -23.66 %
6XRP0.619740491187846$15,36629میلیارد دلار 4میلیارد دلار -16.99 % -30.06 % خرید / فروش
7Dogecoin0.194970615087071$4,83425میلیارد دلار 7میلیارد دلار -28.21 % -40.35 % خرید / فروش
8USD Coin1.00002914900822$24,79625میلیارد دلار 5میلیارد دلار -0.01 % 0.02 %
9Polkadot16.2172205778654$402,10615میلیارد دلار 3میلیارد دلار -19.79 % -33.88 %
10Binance USD1.00018132183841$24,79910میلیارد دلار 7میلیارد دلار 0.02 % 0.04 %
11Uniswap16.4446276771186$407,7459میلیارد دلار 1میلیارد دلار -19.29 % -31.45 %
12Bitcoin Cash463.67780111158$11,496,8919میلیارد دلار 2میلیارد دلار -15.41 % -27.06 % خرید / فروش
13Litecoin128.114974987221$3,176,6119میلیارد دلار 3میلیارد دلار -16.02 % -28.01 % خرید / فروش
14Chainlink17.9668969816909$445,4898میلیارد دلار 2میلیارد دلار -15.2 % -30.56 %
15Solana26.8969432219216$666,9107میلیارد دلار 1میلیارد دلار -20.12 % -34.08 %

می خوای بدونی اگر قبلا

می خریدی

الان چقد پول داشتی ؟؟

حساب کن