فهرست مهم ترین ارز های دیجیتال

رتبه عنوان ارز قیمت

(دلار)

قیمت

(تومان - بر حسب تتر)

حجم بازار حجم معاملات

(24h)

تغییرات

(24h)

تغییرات

(1w)

نمودار

(هفتگی)

16WBTC chartWrapped Bitcoin53544.4753117728$1,624,003,93614میلیارد دلار 414 میلیون دلار -8.92 % -7.16 %
17BUSD chartBinance USD1.00009715935111$30,33313میلیارد دلار 10میلیارد دلار 0.03 % 0.11 %
18UNI chartUniswap19.5678729662522$593,49412میلیارد دلار 308 میلیون دلار -8.53 % -7.95 %
19MATIC chartPolygon1.67059357715986$50,66912میلیارد دلار 2میلیارد دلار -12.83 % 3.77 %
20LINK chartChainlink24.403537745446$740,15911میلیارد دلار 1میلیارد دلار -8.06 % -14.09 %
21BCH chartBitcoin Cash563.293415293567$17,084,68911میلیارد دلار 2میلیارد دلار -9.41 % -1.83 % خرید / فروش
22ALGO chartAlgorand1.63297137121228$49,52810میلیارد دلار 1میلیارد دلار -10.49 % -12.86 %
23MANA chartDecentraland4.77598869067032$144,8569میلیارد دلار 5میلیارد دلار -6.85 % 12.95 %
24XLM chartStellar0.33243904203244$10,0838میلیارد دلار 1میلیارد دلار -3.1 % -6.41 % خرید / فروش
25EGLD chartElrond402.470135789257$12,206,9198میلیارد دلار 384 میلیون دلار -8.33 % 13.26 %
26AXS chartAxie Infinity126.971445138979$3,851,0448میلیارد دلار 1میلیارد دلار -9.02 % -3.38 %
27VET chartVeChain0.114978715518565$3,4877میلیارد دلار 1میلیارد دلار -10.44 % -17.28 %
28UST chartTerraUSD1.00182698195974$30,3857میلیارد دلار 152 میلیون دلار -0.03 % 0.06 %
29ICP chartInternet Computer40.0276399365366$1,214,0387میلیارد دلار 426 میلیون دلار -7.52 % -4.47 %
30FIL chartFilecoin53.3322368217188$1,617,5677میلیارد دلار 2میلیارد دلار -4.47 % -0.97 %