فهرست مهم ترین ارز های دیجیتال

رتبه عنوان ارز قیمت

(دلار)

قیمت

(تومان - بر حسب تتر)

حجم بازار حجم معاملات

(24h)

تغییرات

(24h)

تغییرات

(1w)

نمودار

(هفتگی)

16ALGO chartAlgorand1.88429861660555$52,85311میلیارد دلار 1میلیارد دلار 3.42 % -9.31 %
17LTC chartLitecoin159.60828435441$4,476,85311میلیارد دلار 2میلیارد دلار -0.42 % -14.18 % خرید / فروش
18BCH chartBitcoin Cash539.021012637727$15,119,00010میلیارد دلار 5میلیارد دلار -0.86 % -15.83 % خرید / فروش
19WBTC chartWrapped Bitcoin44007.4102647197$1,234,363,8519میلیارد دلار 177 میلیون دلار 0.26 % -8.25 %
20ATOM chartCosmos39.9505312705798$1,120,5729میلیارد دلار 2میلیارد دلار 0.21 % 9.72 %
21ICP chartInternet Computer49.3488752023385$1,384,1878میلیارد دلار 266 میلیون دلار -0.91 % -14.91 % خرید / فروش
22FIL chartFilecoin72.015793062858$2,019,9718میلیارد دلار 1میلیارد دلار -3.34 % -14.23 %
23MATIC chartPolygon1.17512833337863$32,9618میلیارد دلار 1میلیارد دلار -3.85 % -14.67 %
24XLM chartStellar0.293854418983551$8,2427میلیارد دلار 500 میلیون دلار -0.09 % -11.24 % خرید / فروش
25TRX chartTRON0.0957436064390838$2,6867میلیارد دلار 1میلیارد دلار -3.38 % -19.43 % خرید / فروش
26FTT chartFTX Token55.2678892964743$1,550,2097میلیارد دلار 1میلیارد دلار -2.33 % -18.04 %
27ETC chartEthereum Classic49.6866061132134$1,393,6606میلیارد دلار 1میلیارد دلار -2.54 % -14.82 % خرید / فروش
28VET chartVeChain0.0982477910488734$2,7566میلیارد دلار 401 میلیون دلار -2.53 % -16.03 %
29DAI chartDai0.999474547363271$28,0346میلیارد دلار 318 میلیون دلار -0.07 % -0.05 %
30XTZ chartTezos6.39778728088187$179,4526میلیارد دلار 1میلیارد دلار 12.95 % -4.54 %

می خوای بدونی اگر قبلا

می خریدی

الان چقد پول داشتی ؟؟

حساب کن