فهرست مهم ترین ارز های دیجیتال

رتبه عنوان ارز قیمت

(دلار)

قیمت

(تومان - بر حسب تتر)

حجم بازار حجم معاملات

(24h)

تغییرات

(24h)

تغییرات

(1w)

نمودار

(هفتگی)

46GRT chartThe Graph0.870268025793057$23,6284میلیارد دلار 321 میلیون دلار 9.47 % 21.55 %
47XEC charteCash0.000197649477233849$54میلیارد دلار 241 میلیون دلار 1.64 % -8.81 %
48MIOTA chartIOTA1.29823356338952$35,2474میلیارد دلار 92 میلیون دلار 5.02 % -4.83 %
49QNT chartQuant292.070686521516$7,929,7194میلیارد دلار 74 میلیون دلار 1.44 % 4.98 %
50BSV chartBitcoin SV176.146757953229$4,782,3843میلیارد دلار 260 میلیون دلار 4.05 % 1.32 %
51KSM chartKusama379.794483014959$10,311,4203میلیارد دلار 147 میلیون دلار 2.74 % 2.63 %
52NEO chartNeo45.4830389923769$1,234,8653میلیارد دلار 313 میلیون دلار 6.38 % 0.72 %
53WAVES chartWaves29.2249816581787$793,4583میلیارد دلار 105 میلیون دلار 3.31 % -12.86 %
54STX chartStacks2.32207548995797$63,0443میلیارد دلار 198 میلیون دلار 4.11 % 5.18 %
55LEO chartUNUS SED LEO3.06024217662015$83,0863میلیارد دلار 3 میلیون دلار 4.56 % 14.31 %
56UST chartTerraUSD1.00173706608059$27,1973میلیارد دلار 77 میلیون دلار 0.05 % 0.11 %
57ONE chartHarmony0.249928560664572$6,7863میلیارد دلار 217 میلیون دلار 3.11 % 7.63 %
58MKR chartMaker2598.09773671763$70,538,3543میلیارد دلار 124 میلیون دلار 5.15 % 3.73 %
59BTT chartBitTorrent0.00378288799086388$1033میلیارد دلار 486 میلیون دلار 5.46 % 0.33 %
60HNT chartHelium22.6006216513581$613,6072میلیارد دلار 28 میلیون دلار 0.96 % 14.96 %

می خوای بدونی اگر قبلا

می خریدی

الان چقد پول داشتی ؟؟

حساب کن