Logo1

فهرست مهم ترین ارز های دیجیتال

رتبه عنوان ارز قیمت

(دلار)

قیمت

(تومان)

حجم بازار حجم معاملات

(24h)

تغییرات

(24h)

تغییرات

(1w)

نمودار

(هفتگی)

1Bitcoin$13526.97370,192,533251میلیارد دلار 29میلیارد دلار 2.79 % 4.51 %
2Ethereum$391.3610,710,32044میلیارد دلار 12میلیارد دلار 1.11 % -5.53 %
3Tether$127,37817میلیارد دلار 45میلیارد دلار 0.01 % -0.05 %
4XRP$0.246,70111میلیارد دلار 2میلیارد دلار -0.46 % -6.04 %
5Bitcoin Cash$266.857,302,8285میلیارد دلار 3میلیارد دلار -2.97 % -1.1 %
6Chainlink$11.61317,7955میلیارد دلار 1میلیارد دلار 1.32 % -0.7 %
7Binance Coin$30.15825,1014میلیارد دلار 398 میلیون دلار -0.91 % -2.71 %
8Litecoin$55.491,518,4774میلیارد دلار 3میلیارد دلار -1.24 % 1.01 %
9Polkadot$4.15113,7074میلیارد دلار 1میلیارد دلار -5.17 % -3.63 %
10Bitcoin SV$168.114,600,5423میلیارد دلار 1میلیارد دلار -1.68 % -0.56 %
11Cardano$0.12,6703میلیارد دلار 1میلیارد دلار 0.9 % -11.08 %
12USD Coin$127,3683میلیارد دلار 485 میلیون دلار -0.01 % -0.01 %
13EOS$2.6472,2802میلیارد دلار 2میلیارد دلار -0.01 % -1.77 %
14Monero$126.673,466,5002میلیارد دلار 1میلیارد دلار -0.91 % -1.58 %
15TRON$0.037332میلیارد دلار 1میلیارد دلار -0.12 % -1.32 %