Logo1

فهرست مهم ترین ارز های دیجیتال

رتبه عنوان ارز قیمت

(دلار)

قیمت

(تومان)

حجم بازار حجم معاملات

(24h)

تغییرات

(24h)

تغییرات

(1m)

نمودار

(روزانه)

1Bitcoin$12329.35348,957,717228میلیارد دلار 38میلیارد دلار 4.62 % 0.68 %
2Ethereum$379.4910,740,67943میلیارد دلار 19میلیارد دلار 2.67 % -0.43 %
3Tether$128,32616میلیارد دلار 53میلیارد دلار 0.01 % -0.02 %
4XRP$0.257,01811میلیارد دلار 2میلیارد دلار 1.73 % -0.17 %
5Bitcoin Cash$256.487,259,2045میلیارد دلار 3میلیارد دلار 4.44 % 0.01 %
6Binance Coin$29.28828,7064میلیارد دلار 490 میلیون دلار -0.16 % -0.99 %
7Chainlink$10.4294,3374میلیارد دلار 1میلیارد دلار -0.68 % -1.05 %
8Polkadot$4.01113,4513میلیارد دلار 449 میلیون دلار -1.01 % -0.16 %
9Litecoin$49.31,395,2483میلیارد دلار 2میلیارد دلار 4.43 % -0.36 %
10Cardano$0.12,9413میلیارد دلار 1میلیارد دلار -0.22 % -0.54 %
11Bitcoin SV$162.264,592,4663میلیارد دلار 1میلیارد دلار 3.09 % 0.06 %
12USD Coin$128,3093میلیارد دلار 400 میلیون دلار -0.03 % -0.01 %
13EOS$2.5772,8262میلیارد دلار 2میلیارد دلار 1.59 % -0.17 %
14Crypto.com Coin$0.112,9772میلیارد دلار 71 میلیون دلار -3.72 % 0.41 %
15Monero$121.613,441,8462میلیارد دلار 2میلیارد دلار -0.36 % -0.38 %