Logo1

فهرست مهم ترین ارز های دیجیتال

رتبه عنوان ارز قیمت

(دلار)

قیمت

(تومان)

حجم بازار حجم معاملات

(24h)

تغییرات

(24h)

تغییرات

(1m)

نمودار

(روزانه)

1Bitcoin$12450.43352,384,509231میلیارد دلار 39میلیارد دلار 4.93 % 1.26 %
2Ethereum$385.3310,905,95044میلیارد دلار 18میلیارد دلار 4.09 % 1.33 %
3Tether$128,33416میلیارد دلار 54میلیارد دلار 0.05 % 0.02 %
4XRP$0.257,12111میلیارد دلار 2میلیارد دلار 3.23 % 1.42 %
5Bitcoin Cash$259.627,348,0615میلیارد دلار 3میلیارد دلار 5.66 % 1.32 %
6Binance Coin$29.67839,6794میلیارد دلار 476 میلیون دلار 1.99 % 0.51 %
7Chainlink$10.56298,9934میلیارد دلار 1میلیارد دلار 1.43 % 0.86 %
8Polkadot$4.07115,0683میلیارد دلار 442 میلیون دلار 0.11 % 1.03 %
9Litecoin$52.481,485,2613میلیارد دلار 3میلیارد دلار 11.02 % 6.29 %
10Cardano$0.112,9903میلیارد دلار 1میلیارد دلار 2.17 % 1.21 %
11Bitcoin SV$164.834,665,2973میلیارد دلار 1میلیارد دلار 4.74 % 1.96 %
12USD Coin$128,3113میلیارد دلار 415 میلیون دلار 0 % 0 %
13EOS$2.6374,3302میلیارد دلار 2میلیارد دلار 3.08 % 2.13 %
14Monero$123.793,503,7542میلیارد دلار 2میلیارد دلار 2.44 % 0.94 %
15Crypto.com Coin$0.12,9662میلیارد دلار 70 میلیون دلار -4.95 % 0.2 %