درخواست شما با موفقیت انجام شد

تایید
System.Web.UI.HtmlControls.HtmlGenericControl

MATIC

(Polygon)

میانگین قیمت جهانی

0.913$

تغییرات 24 ساعت
-2.06 %
قیمت به تومان

۳۳,۴۱۹

قیمت پالی‌گان (ماتیک سابق) 0.912761$
حجم کل بازار 7,972,348,075$
حجم معاملات(24 ساعت) 279,548,328$
پایین ترین قیمت(24 ساعت) $0.903$
بالا ترین قیمت(24 ساعت) 0.9212$
رتبه 10
تغییرات(24 ساعت) 1.88$-2.06%
تغییرات (7 روز) 8.21$8.99%
تاریخ عرضه اولیه 4/28/2019
minable(قابل استخراج)

محتوای مرتبط