درخواست شما با موفقیت انجام شد

تایید

میانگین قیمت جهانی

تغییرات 24 ساعت
قیمت به تومان

قیمت ترا یو اس دی
حجم کل بازار
حجم معاملات(24 ساعت)
پایین ترین قیمت(24 ساعت) $0.24$
بالا ترین قیمت(24 ساعت) 0.39$
رتبه
تغییرات(24 ساعت)
تغییرات (7 روز)
تاریخ عرضه اولیه
minable(قابل استخراج)

محتوای مرتبط