بیشترین قیمت بیت کوین در 24 ساعت گذشته متعلق به اوکی اکسچنج بوده است .

کمترین قیمت بیت کوین در 24 ساعت گذشته متعلق به بید ارز بوده است .

فهرست صرافی ها

رتبه نام صرافی حجم معاملات 24h گذشته (تومان) بالاترین قیمت بیت کوین 24h گذشته (تومان) پایین ترین قیمت بیت کوین 24h گذشته (تومان)
1نوبیتکس۱۴,۰۲۶,۴۶۳,۹۳۲۱,۲۳۳,۲۲۰,۵۰۰۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
2اکسیر۱,۰۸۶,۹۸۶,۶۸۰۱,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۷۰,۳۵۰,۰۰۰
3والکس۱۱,۳۰۱,۲۶۴,۲۴۳۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۸۵,۶۰۱,۳۲۹
4تبدیل۴,۵۲۹,۳۳۰,۷۲۰۱,۲۴۹,۰۸۲,۸۰۰۱,۱۵۳,۸۱۱,۸۹۹
4رمزینکس۱,۷۹۶,۵۴۱,۷۲۴۱,۳۳۷,۶۶۲,۰۰۰۱,۲۵۰,۷۸۶,۴۸۴
5اوکی اکسچنج۳,۰۳۰,۴۸۳,۲۰۷۱,۳۵۳,۸۵۹,۳۸۳۱,۳۱۵,۳۹۰,۰۵۰
6اکسکوینو۱,۳۲۱,۰۱۰,۷۲۰۱,۳۰۷,۳۸۹,۳۸۲
7سلام کریپتو۱,۲۸۳,۵۱۲,۳۲۲۱,۲۶۹,۴۰۷,۷۹۱
8بید ارز