بیشترین قیمت بیت کوین در 24 ساعت گذشته متعلق به نوبیتکس بوده است .

کمترین قیمت بیت کوین در 24 ساعت گذشته متعلق به بید ارز بوده است .

فهرست صرافی ها

رتبه نام صرافی حجم معاملات 24h گذشته (تومان) بالاترین قیمت بیت کوین 24h گذشته (تومان) پایین ترین قیمت بیت کوین 24h گذشته (تومان)
1نوبیتکس۱۹,۵۳۱,۶۵۳,۶۷۸۱,۳۳۸,۹۸۷,۶۵۴۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
2اکسیر۳,۲۸۸,۷۸۰,۰۰۰۱,۳۳۰,۷۰۰,۰۰۰۱,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰
3والکس۳۶,۵۱۳,۲۴۹,۹۹۰۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
4رمزینکس۲,۵۷۲,۶۸۷,۲۱۳۱,۳۲۹,۵۰۹,۴۸۰۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
5اوکی اکسچنج۴۱۶,۴۹۶,۴۱۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰
6اکسکوینو۱,۲۸۰,۱۲۴,۱۴۷۱,۳۰۳,۵۸۸,۷۴۴
7کریپتولند۱,۳۰۴,۹۹۰,۵۵۵۱,۲۹۰,۶۵۰,۰۰۰
8سلام کریپتو۱,۳۱۷,۱۲۰,۹۲۱۱,۳۰۱,۳۱۸,۰۷۵
9بید ارز