بیشترین قیمت بیت کوین در 24 ساعت گذشته متعلق به اوکی اکسچنج بوده است .

کمترین قیمت بیت کوین در 24 ساعت گذشته متعلق به اوکی اکسچنج بوده است .

فهرست صرافی ها

رتبه نام صرافی حجم معاملات 24h گذشته (تومان) بالاترین قیمت بیت کوین 24h گذشته (تومان) پایین ترین قیمت بیت کوین 24h گذشته (تومان)
1نوبیتکس۲۹,۹۸۹,۵۱۲,۶۷۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۹۰,۲۰۰,۱۹۹
2اکسیر۳,۰۸۶,۰۶۳,۲۰۰۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۹۶,۶۰۰,۰۰۰
3والکس۳۲,۵۳۴,۰۷۵,۶۲۳۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
4رمزینکس۶,۹۵۰,۶۹۴,۰۸۲۱,۳۵۲,۷۰۰,۰۷۸۱,۲۹۴,۱۰۰,۰۰۰
5اوکی اکسچنج۱,۳۹۱,۴۷۸,۹۰۸۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۹,۶۴۲,۲۲۵
6اکسکوینو۱,۳۵۸,۱۴۹,۸۴۷۱,۳۳۴,۴۰۰,۳۰۳
7سلام کریپتو۱,۳۴۵,۶۷۸,۹۲۱۱,۳۲۲,۸۰۵,۰۲۸