بیشترین قیمت بیت کوین در 24 ساعت گذشته متعلق به سلام کریپتو بوده است .

کمترین قیمت بیت کوین در 24 ساعت گذشته متعلق به بید ارز بوده است .

فهرست صرافی ها

رتبه نام صرافی حجم معاملات 24h گذشته (تومان) بالاترین قیمت بیت کوین 24h گذشته (تومان) پایین ترین قیمت بیت کوین 24h گذشته (تومان)
1نوبیتکس۳۰,۲۱۴,۷۰۴,۵۴۷۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰۸۳۴,۲۹۰,۰۰۰
2اکسیر۱,۹۱۱,۸۰۶,۱۱۰۸۵۶,۹۵۰,۰۰۰۸۲۶,۷۵۰,۰۰۰
3والکس۹,۹۵۹,۴۲۰,۶۲۰۹۵,۵۰۰,۰۰۰۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
4رمزینکس۴۳,۰۳۱,۹۸۹,۳۸۸۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰۸۳۵,۷۸۰,۰۰۰
5اوکی اکسچنج۱۲۹,۵۸۴,۲۷۳۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰۸۱۴,۲۲۲,۲۲۳
6اکسکوینو۹۵۹,۸۱۹,۹۶۳۹۵۱,۱۳۵,۳۹۸
7سلام کریپتو۹۶۱,۱۷۹,۴۷۴۹۴۸,۶۸۶,۰۴۰
8بید ارز