حجم کل بازار
حجم معاملات(24 ساعت)
بالاترین قیمت(24 ساعت)
پایین ترین قیمت(24 ساعت) ?

قیمت به بیت کوین(24 ساعت)
حجم کل بازار
حداکثرکوین(24 ساعت)
حجم معاملات(24 ساعت)
پایین ترین قیمت(24 ساعت)
بالا ترین قیمت(24 ساعت)
رتبه
تغییرات(24 ساعت)
تغییرات (7 روز)
تاریخ عرضه اولیه
mainable(قابل استخراج)

محتوای مرتبط