نام صرافیتاریخساعتزوج ارزتوضیحاتلینک
۲۹ مرداد ۱۴۰۰۱۳:۳۰:۰۰FIS/BRL link
۲۹ مرداد ۱۴۰۰۱۳:۳۰:۰۰ FOR/USDT link
۲۹ مرداد ۱۴۰۰۱۳:۳۰:۰۰GHST/USDT link
۲۹ مرداد ۱۴۰۰۱۳:۳۰:۰۰REQ/USDT link
۲۹ مرداد ۱۴۰۰۱۳:۳۰:۰۰TRU/RUB link
۲۸ مرداد ۱۴۰۰۱۷:۵۵:۰۰Mobox/ریال link
۲۸ مرداد ۱۴۰۰۱۱:۳۰:۰۰MBOX/BTC, MBOX/BNB, MBOX/BUSD و MBOX/USDT link
۲۶ مرداد ۱۴۰۰۱۱:۱۵:۰۰AUDIO/ریال link
۲۲ مرداد ۱۴۰۰۱۵:۳۰:۰۰ORN/BUSD link
۲۲ مرداد ۱۴۰۰۱۵:۳۰:۰۰QUICK/USDT link
۲۲ مرداد ۱۴۰۰۱۵:۳۰:۰۰TLM/TRY link
۲۱ مرداد ۱۴۰۰۱۱:۱۷:۰۰PSG/ریال link
۲۰ مرداد ۱۴۰۰۰۰:۰۰:۰۰ALPACA/ریال link
۲۰ مرداد ۱۴۰۰۱۳:۰۰:۰۰Farm/ریال link
۲۰ مرداد ۱۴۰۰۱۱:۳۰:۰۰ALPACA/BTC, ALPACA/BNB, ALPACA/BUSD, ALPACA/USDT link
۲۰ مرداد ۱۴۰۰۱۱:۳۰:۰۰FARM/BTC, FARM/BNB, FARM/BUSD و FARM/USDT link