نام صرافیتاریخساعتزوج ارزتوضیحاتلینک
۱ اسفند ۱۳۹۹۰۹:۳۰:۰۰ FRONT/BTC link
۱ اسفند ۱۳۹۹۰۹:۳۰:۰۰EASY/BTC link
۱ اسفند ۱۳۹۹۰۹:۳۰:۰۰CAKE/BTC link
۱ اسفند ۱۳۹۹۰۹:۳۰:۰۰CAKE/USDT link
۱ اسفند ۱۳۹۹۰۹:۳۰:۰۰BAKE/BUSD link
۱ اسفند ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰BAT/BUSD link
۱ اسفند ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ONT/BUSD link
۱ اسفند ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ZIL/BUSD link
۱ اسفند ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰BTCST/BTC و BTCST/USDT link
۱ اسفند ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰POLY/BTC link
۱ اسفند ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰SFP/BTC و SFP/USDT link
۲۱ بهمن ۱۳۹۹۱۳:۳۰:۰۰DOGE/GBP link
۲۱ بهمن ۱۳۹۹۱۳:۳۰:۰۰DOT/TRY link
۱۶ بهمن ۱۳۹۹۱۳:۳۰:۰۰BTC/VAI link
۱۶ بهمن ۱۳۹۹۱۳:۳۰:۰۰BUSD/VAI link
۱۵ بهمن ۱۳۹۹BRG link
۱۵ بهمن ۱۳۹۹۱۱:۳۰:۰۰PROS/ETH link
۱۴ بهمن ۱۳۹۹۰۱:۳۰:۰۰DOGE/AUD link
۱۴ بهمن ۱۳۹۹۰۱:۳۰:۰۰DOGE/BRL link
۱۴ بهمن ۱۳۹۹۰۱:۳۰:۰۰DOT/NGN link
۱۰ بهمن ۱۳۹۹۰۳:۳۰:۰۰BETH/ETH link
۱۰ بهمن ۱۳۹۹۱۵:۳۰:۰۰DOGE/EUR link
۱۰ بهمن ۱۳۹۹۱۵:۳۰:۰۰DOGE/TRY link
۸ بهمن ۱۳۹۹۱۱:۳۰:۰۰TWT/BTC link
۸ بهمن ۱۳۹۹۱۱:۳۰:۰۰TWT/BUSD link
۸ بهمن ۱۳۹۹۱۱:۳۰:۰۰TWT/USDT link
۸ بهمن ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰CKB/ریال link
۶ بهمن ۱۳۹۹۰۹:۳۰:۰۰EOS/EUR link
۶ بهمن ۱۳۹۹۰۹:۳۰:۰۰LTC/BRL link
۶ بهمن ۱۳۹۹۰۹:۳۰:۰۰USDC/BUSD link
۶ بهمن ۱۳۹۹۰۹:۳۰:۰۰TUSD/BUSD link
۶ بهمن ۱۳۹۹۰۹:۳۰:۰۰PAX/BUSD link
۲ بهمن ۱۳۹۹۰۹:۳۰:۰۰DEXE/ETH link
۳۰ دی ۱۳۹۹۰۹:۳۰:۰۰TRU/BTC و TRU/BUSD link
۲۵ دی ۱۳۹۹۰۹:۳۰:۰۰BRG/USDTتوکن بریج اوراکل (Bridge Oracle) با نماد BRG در تاریخ ۱۴ ژانویه، در صرافی غیرمتمرکز ترون ترید (TronTrade) لیست شد.link
۲۳ دی ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ALPHA/ریالlink
۲۰ دی ۱۳۹۹۰۹:۳۰:۰۰ORACLE / TETHER link
۱۸ دی ۱۳۹۹۰۹:۳۰:۰۰RIF/BTC و RIF/USDT link
۱۰ دی ۱۳۹۹۰۹:۳۰:۰۰ATM/BTCتوکن‌های هواداری پاریس سنت ژرمن و یوونتوس در ۲۴ ساعت ابتدایی عرضه اولیه خود رشدی ۸۰ تا ۱۶۰ درصدی را تجربه کرد و حجم بازار این دو توکن به ۳۰۰ میلیون دلار رسید. link
۱۰ دی ۱۳۹۹۰۹:۳۰:۰۰ATM/USDT توکن‌های هواداری پاریس سنت ژرمن و یوونتوس در ۲۴ ساعت ابتدایی عرضه اولیه خود رشدی ۸۰ تا ۱۶۰ درصدی را تجربه کرد و حجم بازار این دو توکن به ۳۰۰ میلیون دلار رسید.link
۱۰ دی ۱۳۹۹۰۹:۳۰:۰۰ASR/BTCتوکن‌های هواداری پاریس سنت ژرمن و یوونتوس در ۲۴ ساعت ابتدایی عرضه اولیه خود رشدی ۸۰ تا ۱۶۰ درصدی را تجربه کرد و حجم بازار این دو توکن به ۳۰۰ میلیون دلار رسید.link
۱۰ دی ۱۳۹۹۰۹:۳۰:۰۰ASR/USDTتوکن‌های هواداری پاریس سنت ژرمن و یوونتوس در ۲۴ ساعت ابتدایی عرضه اولیه خود رشدی ۸۰ تا ۱۶۰ درصدی را تجربه کرد و حجم بازار این دو توکن به ۳۰۰ میلیون دلار رسید.link
۲ دی ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/DAI link
۱ دی ۱۳۹۹DAI/IRTدای، یک استیبل کوین غیر متمرکز و از محبوب ترین کوین های دنیای رمزارزها می باشد."link
۱ دی ۱۳۹۹۰۹:۳۰:۰۰PSG/BTCارزهایی که برای اولین بار در یک صرافی عرضه می‌شوند معمولا نوسانات قیمتی بیشتری را تجربه می‌کنند و سرمایه‌گذاری در این ارزها ریسک بیشتری نسبت به ارزهای با سابقه بازار ارز دیجیتال دارد. link
۱ دی ۱۳۹۹۰۹:۳۰:۰۰PSG/USDTارزهایی که برای اولین بار در یک صرافی عرضه می‌شوند معمولا نوسانات قیمتی بیشتری را تجربه می‌کنند و سرمایه‌گذاری در این ارزها ریسک بیشتری نسبت به ارزهای با سابقه بازار ارز دیجیتال دارد.link
۱ دی ۱۳۹۹۰۹:۳۰:۰۰PSG/BUSDارزهایی که برای اولین بار در یک صرافی عرضه می‌شوند معمولا نوسانات قیمتی بیشتری را تجربه می‌کنند و سرمایه‌گذاری در این ارزها ریسک بیشتری نسبت به ارزهای با سابقه بازار ارز دیجیتال دارد.link
۱ دی ۱۳۹۹۰۹:۳۰:۰۰JUV/BTCارزهایی که برای اولین بار در یک صرافی عرضه می‌شوند معمولا نوسانات قیمتی بیشتری را تجربه می‌کنند و سرمایه‌گذاری در این ارزها ریسک بیشتری نسبت به ارزهای با سابقه بازار ارز دیجیتال دارد.link
۱ دی ۱۳۹۹۰۹:۳۰:۰۰JUV/USDTارزهایی که برای اولین بار در یک صرافی عرضه می‌شوند معمولا نوسانات قیمتی بیشتری را تجربه می‌کنند و سرمایه‌گذاری در این ارزها ریسک بیشتری نسبت به ارزهای با سابقه بازار ارز دیجیتال دارد. link
۱ دی ۱۳۹۹۰۹:۳۰:۰۰JUV/BUSDارزهایی که برای اولین بار در یک صرافی عرضه می‌شوند معمولا نوسانات قیمتی بیشتری را تجربه می‌کنند و سرمایه‌گذاری در این ارزها ریسک بیشتری نسبت به ارزهای با سابقه بازار ارز دیجیتال دارد.link
۲۹ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/IDEX link
۲۹ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/HBAR link
۲۹ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/IQ link
۲۹ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/GRT link
۲۷ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/FIO link
۲۷ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/EASY link
۲۷ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/FTT link
۲۶ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/NKN link
۲۶ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/UMA link
۲۶ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/STPT link
۲۵ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/CAKE link
۲۵ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/BAKE link
۲۵ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/BURGER link
۲۳ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/LRC link
۲۳ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/MDT link
۲۳ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/NBS link
۲۲ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/SLP link
۲۲ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/ANT link
۲۲ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/CTXC link
۲۱ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰HNT/ریال link
۲۱ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰MBL/ریال link
۲۱ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰CVP/ریال link
۲۰ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰BZRX/ریالlink
۲۰ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰OGN/ریالlink
۱۹ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/RSR link
۱۹ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/AKRO link
۱۹ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/COTI link
۱۸ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/HARD link
۱۸ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/HIVE link
۱۸ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/ORN link
۱۸ آذر ۱۳۹۹۰۵:۳۰:۰۰GHST/BUSDارز دیجیتال آوِاگاتچی، ارز نسبتاً جدیدی است و ریسک سرمایه‌گذاری در آن می‌تواند از حد معمول بیشتر باشد. همچنین بایننس از معامله‌گران خود می‌خواهد تا نسبت به توانایی مدیریت ریسک خود اطمینان حاصل کنند و تحقیقات کافی را در رابطه با این ارز دیجیتال انجام دهند.link
۱۸ آذر ۱۳۹۹۰۵:۳۰:۰۰GHST/ETHارز دیجیتال آوِاگاتچی، ارز نسبتاً جدیدی است و ریسک سرمایه‌گذاری در آن می‌تواند از حد معمول بیشتر باشد. همچنین بایننس از معامله‌گران خود می‌خواهد تا نسبت به توانایی مدیریت ریسک خود اطمینان حاصل کنند و تحقیقات کافی را در رابطه با این ارز دیجیتال انجام دهند. link
۱۷ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/BEAM link
۱۷ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/AUDIO link
۱۷ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/BOT link
۱۷ آذر ۱۳۹۹XRP-USDT link
۱۶ آذر ۱۳۹۹۱۶:۳۰:۰۰ریال/BEL link
۱۶ آذر ۱۳۹۹۱۶:۳۰:۰۰ریال/RUNE link
۱۶ آذر ۱۳۹۹۱۶:۳۰:۰۰ریال/CTK link
۱۵ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/AVAX link
۱۵ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/BUSD link
۱۵ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/AERGO link
۱۴ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/FLM link
۱۴ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/KSM link
۱۴ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/LUNA link
۱۳ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/STEEM link
۱۳ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/KP3R link
۱۳ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/NEAR link
۱۲ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/ARPA link
۱۲ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/BAL link
۱۲ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/CREAM link
۱۰ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/PERL link
۱۰ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/IRIS link
۱۰ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/OCEAN link
۹ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/NMR link
۹ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/SUN link
۹ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/STX link
۸ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/SAND link
۸ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/SCRT link
۸ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/SUSHI link
۷ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/VIDT link
۷ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/UTK link
۷ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/SOL link
۶ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/WBTC link
۶ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/TCT link
۵ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/WING link
۵ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/TROY link
۵ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/XVS link
۴ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/FIL link
۴ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/CTSI link
۴ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/MKR link
۳ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/INJ link
۳ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/BAND link
۳ آذر ۱۳۹۹۱۴:۳۰:۰۰ریال/WRX link
۱۹ آبان ۱۳۹۹RENBTC/BTCرِن (REN)، شرکت عرضه کننده RENBTC در حوزه بلاکچین فعالیت می‌کند. RENBTC توکنی بر بستر بلاکچین اتریوم است که با قیمت بیت کوین هماهنگ می‌شود و ارزش آن تقریبا برابر با ۱ واحد بیت کوین است. حجم معاملات روزانه RENBTC چیزی کمتر از ۲۰۰,۰۰۰ دلار است. link
۱۹ آبان ۱۳۹۹ RENBTC/ETH رِن (REN)، شرکت عرضه کننده RENBTC در حوزه بلاکچین فعالیت می‌کند. RENBTC توکنی بر بستر بلاکچین اتریوم است که با قیمت بیت کوین هماهنگ می‌شود و ارزش آن تقریبا برابر با ۱ واحد بیت کوین است. حجم معاملات روزانه RENBTC چیزی کمتر از ۲۰۰,۰۰۰ دلار استlink